ŽIARISLAV: Časník

Kalendár s pôvodnými slovenskými a slovanskými menami a pôvodnými sviatkami, obradoslovím a zvykoslovím

V ľavom stĺpci sú mená štátneho kalendára. Tenkým písmom sú písané mená z cudzích jazykov, tučným písmom sú pôvodom slovenské a slovanské mená. V pravom stĺpci sú pôvodné slovenské a slovanské mená z nášho územia alebo priľahlých oblastí, ktoré dnes v štátnom kalendári nie sú. Keďže sú to mená tradičné, podľa súčasných právnych noriem máme právo tieto mená riadne používať a dávať ich deťom so zápisom do matrík. V prípade potreby môžeme na požiadanie doložiť pôvod týchto mien.

Prírodný časník s pôvodnými menami, obradoslovím a zvykoslovím. Zostavil – Žiarislav, pomoc pri umiestňovaní dejinných mien – Bohdan Dobroslav Ulašin, obraz – Igro Stromka, príprava a zalamovanie – Ladomíra.

Nástenný kalendár veľkosti A2 na šírku

Zasielame zložený na veľkosť A4, alebo osobné prevzatie vo Zvolene v rolke

1,60 €
Sekcia: 
Vaše hodnotenie: 
::♥::