Jano SVETLAN Majerčík: Do slovenČINY

Kedysi bol u nás folk viazaný skôr na mestské a (aspoň do istej miery) aj na trampské prostredie.

Folkový pesničkár vychádzal najmä z hovorovej reči, civilných, každodenných tém, z nadhľadu, ktorý nemal ďaleko k sarkazmu, irónii, k spochybňovaniu tabuizovaných tém. S nástupom milénia sa však toto spektrum obohatilo o nové témy, štýly i prístupy. Objavili sa noví pesničkári, ktorí vo svojej hudbe, ale aj textoch výrazne nadväzovali na ľudové tradície a folklór, slovanstvo, pohanské tradície. Už to nebol mestský folk, naopak – hľadali si svoje témy, vlastné vyjadrovacie prostriedky. V duchu slovanských predkov prijímali nové mená, ich piesne obsahovali odkazy na návrat človeka ku svojim koreňom, k zemi, k prírode, objavili sa pojmy ako rodofolk, novodrevné piesne, piesňodary...

Toto všetko, alebo takmer všetko platí aj pre najnovšie CD Jana Svetlana Majerčíka. Na rozdiel od prvých albumov a rannej tvorby už nové pesničky nemajú zovretosť ľudovkovej štylizácie. Svojou voľnosťou naopak poskytujú oveľa väčší priestor pre meditatívne nálady. Piesne plynú ako pokojná rieka, slová sa vynárajú a zas strácajú v krehkých vlnách gitarových podohrávok. To, že Svetlan je výborný gitarista, nemusí dokazovať rýchlosťou prstov ani komplikovanosťou sprievodu. Naopak fajnšmekersky sa pohráva s tónmi a farbami svojej gitary a ostinátne, opakujúce sa motívy tvoria spoľahlivú sieť pre intarzie slov a pradená úvah.

Na koncertoch si zväčša bohato vystačí len s gitarou, na cédečkách mu vypomáhajú spriaznení hudobníci. Pridané nástroje na nahrávkach pesničkárov nemusia byť vždy nevyhnutné, veď nádherný zvuk gitary v rukách majstra dokážu nahradiť celý orchester. V Majerčíkovom prípade však aj sprevádzajúca trojica – družina s lakonickým názvom TOSÚONI – vie nájsť svoje miesto bez toho, aby sa presadzovala. Tu citlivo podfarbuje, inde zas dramaticky umocňuje text a náladu piesní, ako napríklad sláčiky, klavír a flauty v piesni Ostanem doma pripomínajúce piesne zosnulého poľského pesničkára Mareka Grechutu a jeho súputníka Jana Pawluškiewicza.

Miloš Janoušek (Nový Populár 3/2018) ****

CD vyšlo v roku 2017

9,00 €
Sekcia: 
Štítky: 
Vaše hodnotenie: 
::♥::